Biển số xe như thế này đừng hỏi vì sao tán gia bại sản, tai nạn liên miên

Xem biển số xe đoán vận HUNG – CÁT

Biển số xe như thế này đừng hỏi vì sao tán gia bại sản, tai nạn liên miên

Chỉ cần nhìn biển số xe, biết ngay số phận sang hèn, sướng khổ, hung – cát của một người, cần gì đi xem bói.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
u00c1nh Nguyen

Nếu biển số là bội của 80 chia ra sẽ là 0, ko có kết quả