Chỉ là 2 con mèo thôi mà Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ :'( Tác giả: Tống Ngọc

Chỉ là 2 con mèo thôi mà 😱Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ :'( Tác giả: Tống Ngọc
Khu tôi ở có hai con mèo rất nổi tiếng. Chúng là một đôi tam thể, tôi đoán là hai mẹ con hoặc hai chị em gì đấy, vì nhìn chúng to bằng nhau và không cắn nhau bao giờ. Hai con mèo tam thể ấy thực ra là mèo hoang, không ai nuôi chúng, nhưng chúng… Khác