Chim chóc trong bụi rậm thì có gì phải sợ nhỉ o.O Tiếng chim hót trong bụi mận g

Chim chóc trong bụi rậm thì có gì phải sợ nhỉ

Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Tác giả: Tống Ngọc

Tôi là người Điện Biên. Nơi tôi ở người ta trồng rất nhiều mận, chúng mọc thành cả một rừng, nhà tôi ở trên một con dốc thoải, phía sau có một rừng mận như thế. Tôi từng là nạn nhân của một vụ ma hút máu, hay người xuôi gọi là ma cà rồng, trên chỗ…

Khác