Bào thai có linh hồn từ khi nào? | GIẢI ĐÁP TÂM LINH

Giải đáp tâm linh | GÓC TÂM LINH

Giải đáp những thắc mắc liên quan đến Linh Hồn.

Khi nào đứa bé có linh hồn chỉ được giải thích bằng tâm linh vì khoa học vẫn còn nhiều điều chưa thể giải đáp. Linh hồn đã nhập vào thể xác mới theo nhiều trường hợp. Có khi bào thai vừa thành hình trong bụng linh hồn đã nhập vào đầu thai. Nhưng đôi khi đứa bé vừa lọt lòng mẹ linh hồn mới nhập vào.

Vậy bào thai có linh hồn khi nào?