Chúc những ai có duyên nhìn thấy bài viết này 1 năm mới an khang thịnh vượng, vạ

33 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

A di da Phat

Nam mo duc di lac phat vuong.

Nam Mo Duc Di Lac Phat.

Nam Mo Duc Di Lac Phat Vuong. 🙏🙏🙏

Nam mô đưc Di lặc phật vương

Nam mô Đức Di Lặc Vương Phật

Nam mo duc di lac Phat vuong

Nam mo Đức di lac phật vương

Nam Mô Đức Di Lặc Phật Vương.

Nam mô đức di lặc phật vương