Chúc những ai có duyên nhìn thấy bài viết này 1 năm mới an khang thịnh vượng, vạ

Chúc những ai có duyên nhìn thấy bài viết này 1 năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gia đình ấm no, tu tập tinh tấn.
Nam Mô Đức Di Lặc Phật Vương.

33 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Tiffany La

A di da Phat

Pascal Linh Faura

Nam mo duc di lac phat vuong.

Victoria Clover

Nam Mo Duc Di Lac Phat.

Thu Trang Dang

Nam Mo Duc Di Lac Phat Vuong. 🙏🙏🙏

Thinh Du01b0u01a1ng

Nam mô đưc Di lặc phật vương

Phuong Nguyen

Nam mô Đức Di Lặc Vương Phật

Kim Chi Tran

Nam mo duc di lac Phat vuong

Liu00ean Nhung

Nam mo Đức di lac phật vương

Kim Ngu00e2n

Nam Mô Đức Di Lặc Phật Vương.

Nguyu1ec5n Tuyu1ebft

Nam mô đức di lặc phật vương