Cuộc đời này mấy ai hiểu lòng nhau Để khi đau, khi buồn, khi cô độc Ai trên đờ

Cuộc đời này mấy ai hiểu lòng nhau

Để khi đau, khi buồn, khi cô độc

Ai trên đời chẳng trải qua khó nhọc

Cũng yêu thương trằn trọc kiếp nhân sinh

Bởi không ai tự vỗ ngực khen mình

Là tài giỏi, là thông, là nhất

Bởi " trái đắng " ở đời là có thật

Khi khó khăn, vất vả mới thương mình

Sống ở đời tử chết rồi sinh

Bởi số kiếp là luân hồi chuyển thế

Con cúi xin ông thương lính ghế

Sống một đời vất vả, gian truân

Bởi vui thú bạn quần tiên trẩy hội

Nên rong chơi, phải tội mới xuống đây

Bởi nhân thế không phải là trời đày

Bởi trần gian số kiếp là tạm nợ

Nên cơ hàn ai lỡ dối gian nhau

Ơi hỡi ơi một kiếp người thiên thu

Một kiếp người nói dài nhưng là ngắn

Bởi tu tâm con gắng công học đạo

Trả nghiệp đời tạo hoá đã sinh ra

Thế gian con vẫn nhớ miệng hoàng cười

Nhớ khăn hoàng chít, nhớ lời hoàng truyền tai

Dù cho số phận đã an bài

Tu tâm, tu tính, phúc lai thọ trường.