* Đôi khi phải… mất mát… ….mới biết được cái gì… …thuộc về mình…!!

* Đôi khi phải… mất mát…
….mới biết được cái gì…
…thuộc về mình…!!!
* Đôi khi phải… cô đơn…
…để biết có ai… bên mình…!!! *
Và đôi khi phải… đau
khổ.. …để biết ai… có thể…
…làm ta hạnh phúc…!!!

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thao Binh

Lynda Pham

Nguyển Phương

Quu1ed1c Sang

Thư Nguyễn

Xu Xu

hay thật

Thu00f9y Trang

(y)