Xem Sự tấn công của cá mập

"Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.
The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance."

— Mahatma Gandhi —
P/S: Hãy xem và share nếu bạn thấy ý nghĩa!

[fb_vid id=”1230994880356493″]