“Khi bạn dự định làm một việc gì thì khoan hãy nói ý tưởng của bạn cho người khá

“Khi bạn dự định làm một việc gì thì khoan hãy nói ý tưởng của bạn cho người khác biết. Sau khi bạn đã thành công, thì tự khắc việc bạn làm mọi người sẽ biết”.

"Khi bạn dự định làm một việc gì thì khoan hãy nói ý tưởng của bạn cho người khá ảnh

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments