Khi nào thiền định thành “tẩu hỏa nhập ma”?

Thiền là một bộ môn dưỡng sinh có từ thời cổ xưa, theo dòng chảy của Thiền thì có rất nhiều trường phái Thiền ra đời trong đó có Thiền Phật Giáo.

Phật giáo nguyên thuỷ có nhiều giới luật cho đệ tử của Phật, Thiền Phật Giáo bao gồm sự tu hành khổ hạnh như không phạm sát giới, ăn chay… Trải qua thời gian nhiều người lầm tưởng cho rằng Thiền là của Phật giáo và gắn với sự tu hành.

Sự thực là Thiền đã phát triển rộng khắp ở các nước Âu – Mỹ tân tiến, trở thành bộ môn dưỡng sinh lành mạnh dành cho tất cả mọi người…

Khi nào thiền định thành “tẩu hỏa nhập ma”?