Làm gì khi thấy người muốn tự tử? Camera giấu kín


  • Làm gì khi thấy người muốn tự tử? Camera giấu kín Do những quyết định lầm lỗi, suy nghĩ tiêu cực, coi thường mạng sống hay đôi khi là những phút…

    Loading...

    Leave a Reply