Lạy cô, cô thương cô độ bách gia trăm họ năm nay mọi điều tốt lành, may mắn nhất

25 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lạy cô. Xin cô gia hộ cho chúng con 1 năm mưa thuận gió hòa nhà nhà no ấm

Lạy cô cô thương, cô phù hộ độ trì cho con, cho gia đình con và bách gia trăm họ

Lạy Cô🙏🙏🙏

Lay co co thuong co ho do tri cho bach giatram ho manh khoe va binh an

Nam mo a di da phat

Nam mo a di da phat

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

A Di Đà Phật. Lạy cô

Adidaphat