Mong linh hồn cô gái được siêu thoát Rùng mình khi đọc stt cuối cùng của cô gái.