Nội dung, ý nghĩa chữ viết trên Ấn đền Trần là gì?

Nội dung, ý nghĩa chữ viết trên Ấn đền Trần

Nội dung, ý nghĩa chữ viết trên Ấn đền Trần là gì?

Lễ hội đền Trần tại Nam Định sẽ bắt đầu vào giờ Tý (tức 23h-1h) ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Rất nhiều du khách sẽ đổ về đây để tham dự lễ hội và đặc biệt là xin ấn đền Trần.