Xem bói nào?CHUẨN QUÁ CHUẨN Nguồn: St

34 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

3

17/12/72

18/7/1994

03/12/1994

F5s.Me/BOI.31.7.1979

13/09/1989 am lich

10/11/1989 âm lịch

Đúng k vậy

21/2/1984

F5S. ME/BOI.22.01.1990