Tâm linh là gì và có ý nghĩa gì trong đời sống hiện đại?

Tâm linh là gì?

Tâm linh là gì? Đó là câu hỏi của rất nhiều người quan tâm đến vấn đề thực chất của tâm linh. Song nó có rất nhiều cách hiểu và bạn không nên so sánh với siêu linh

Tâm linh là một thuật ngữ bao hàm về ý thức, trí tuệ, tinh thần linh hồn của con người. Và thường những điều này thường rất kỳ bí và nằm ngoài ý thức của con người. Chúng ta có thể thấy các yếu tố ngoại cảm, ma nhập, bóng đè, lên đồng, thôi miên, truyền năng lượng, hay chữa bệnh bằng tâm linh . . . Tất cả những điều mà có thể khoa học chưa chứng minh được nhưng nó lại đang hiện hữu và tác động tới đời sống của con người.

Tâm linh là gì và có ý nghĩa gì trong đời sống hiện đại?

Thế giới tâm linh của con người là câu mà rất nhiều người nói, nhưng hiểu đúng tâm linh là gì lại là điều mà không phải ai cũng biết bởi nó còn phụ thuộc và quan niệm của từng người.