Tử Vi Và Tướng Số Tuổi Bính Tuất ( 2006 )

Loading...

  • Bính Tuất – Ốc thượng thổ . Ốc Thượng Thổ là ngói lợp mái nhà để che sương, tuyết mưa. Muốn thành ngói Thổ cần trộn với nước lại đưa vào…

    Gửi bình luận