Tử Vi Và Tướng Số Tuổi Bính Tuất ( 2006 )

Tử Vi Và Tướng Số Tuổi Bính Tuất ( 2006 )
Đánh giá

https://www.youtube.com/watch?v=pEIMGOG9oWo
Bính Tuất – Ốc thượng thổ . Ốc Thượng Thổ là ngói lợp mái nhà để che sương, tuyết mưa. Muốn thành ngói Thổ cần trộn với nước lại đưa vào…

Chia sẻ video này
"Tắt thông báo này"