Tuần hoàn kiếp số rất bi thương Thoát khổ đâu hơn cự lạc bang Gắng niệm di đà

Tuần hoàn kiếp số rất bi thương
Thoát khổ đâu hơn cự lạc bang
Gắng niệm di đà về bản cảnh
Đừng mê trần lụy lạc tha hương
Bụi hồng nghiệp trước đời hư mộng
Lửa đỏ ngày sau nước họa ương
Khuyên sớm xa nơi nhiều kiếp nạn
Cùng nhau dạo bước đến liên phương

Nam Mô A Di Đà Phật !