Xem TÍN NGƯỠNG THẮP HƯƠNG THỜ CÚNG – THẮP HƯƠNG TRẦM NHƯ THẾ NÀY CHO ĐÚNG ĐẠO?

Những thắc mắc về cách thắp Hương. Các cụ ngày trước sử dụng Trầm Hương như thế nào. Thầy Đức Hàng Hành sẽ giải đáp cho các bạn. Video phóng sự là sản phẩm độc quyền của Trầm Hương Thiền Việt.🍂 TÌM HIỂU VỀ TÍN NGƯỠNG THẮP HƯƠNG THỜ CÚNG, TRẦM HƯƠNG VÀ VĂN HÓA DỤNG TRẦM CỦA NGƯỜI VIỆT 🍂
Từ thượng cổ cho tới ngày nay, hương (hay nhang) vẫn là cầu nối liên thông tam giới, kết linh giữa những lời khấn nguyện của chúng sanh với chư Phật, chư hiền Thánh Tăng, với thần linh và những đấng đã… Khác

[fb_vid id=”282315319121395″]