★ Yêu… – Không cần nhiều người biết đến… – Không cần đo đếm thời gian…

★ Yêu…
– Không cần nhiều người biết đến…
– Không cần đo đếm thời gian…
– Không cần nghĩ khoảng cách xa hay gần…
★ Yêu Là Khi…
– Cảm thấy hạnh phúc !
– Vui hay buồn cũng cần có nhau…
– Bỏ qua miệng đời soi mói…

=> Đừng hứa nhiều, đừng hẹn ước, chỉ cần nhớ sẽ không buông tay nhau, như thế là quá đủ