“Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần, vì người khác mà quên đi chín

“Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần, vì người khác mà quên đi chính mình… Không màng đến kết cục, không mong có kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đi đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy phải động lòng mà đáp lại…
Mà chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, có thể gặp được một người, khiến ta dốc lòng như thế.”

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments