10 câu chuyện tâm linh của người nổi tiếng khiến ai cũng ‘dựng tóc gáy’