Đầu tuần chúc các bạn yêu Mắn may suôn sẻ gặt nhiều niềm vui Việc công mệt mỏi

Đầu tuần chúc các bạn yêu
Mắn may suôn sẻ gặt nhiều niềm vui
Việc công mệt mỏi tụt lùi
Cả tuần hạnh phúc an vui mọi bề.

Đầu tuần chúc các bạn yêu Mắn may suôn sẻ gặt nhiều niềm vui Việc công mệt mỏi ảnh

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments