Xem giỗ cha

Mâm cao cỗ đầy lâu ngày cũng cạn
Chỉ có tình thương mới mãi đong đầy!

[fb_vid id=”1112972578825391″]