Đợi chờ là hạnh phúc. Hay là. . Kết thúc của niềm tin. . – Đến với nhau là c

Đợi chờ là hạnh phúc. Hay là.
.
Kết thúc của niềm tin.
.
– Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất
vả
.
– Vậy mà chỉ cần lùi 1 bậc, quay lưng lại, đã
thành người lạ
.
– Quan trọng đến mấy.. cứ cách xa.. Rồi
cũng trở thành không quen biết
.
– Yêu thương đến mấy cứ im lặng…Rồi
cũng sẽ nhạt nhòa !!!