Hãy nhớ… – Đừng bao giờ hối tiếc về quá khứ. . .! – Thứ duy nhất mà bạn nên

Hãy nhớ…
– Đừng bao giờ hối tiếc về quá
khứ. . .!
– Thứ duy nhất mà bạn nên
tiếc. . .
– Là khoảng thời gian mà bạn đã
phí với
những sai lầm!
Giờ đây bạn nên. . .
– Ghi nhớ những gì đáng nhớ.
– Quên những gì cần quên.
– Thay đổi những gì có thể…
…và…
– Học cách chấp nhận những gì
đã mất!
..Phải thế thôi