Kì tích vãng sanh cực lạc lưu xá lợi toàn thân Nam mô a di đà phật!

Kì tích vãng sanh cực lạc lưu xá lợi toàn thân
Nam mô a di đà phật!

27 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Lu00ea Phu01b0u1ee3ng

Nam mô a di đà phật

Hiu1ec7u Diu1ec7u Bu1ea3o Nguyu1ec5n

Nam mô a di đà phật!

Tru1ea7n Tuyu00ean

Nam mô a di đà phật.

Son Hieu

Nam mô a di đà phật

Thoa Tru1ea7n

Nam mô a di đà phật

Nhan Hoang

Nam mô a di đà phật

Long Hu00e0

A di đà phật

Quu1ef3nh Nga

Nam mô A Di Đà Phật

Du00f2ng u0110u1eddi Cay u0110u1eafng

Nam mo a di da phat

Lu00ea Phu01b0u01a1ng Mai

Nam mô a di Đà phật