Kì tích vãng sanh cực lạc lưu xá lợi toàn thân Nam mô a di đà phật!

27 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật.

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

A di đà phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mo a di da phat

Nam mô a di Đà phật