Kỳ lạ cụ bà không mắt, không mũi, không miệng ở Thái Bình

Thương cụ quá. Ae ở Thái Bình có biết trường hợp của cụ không vậy?

Kỳ lạ cụ bà không mắt, không mũi, không miệng ở Thái Bình

Hình ảnh cụ bà mù hai mắt, không mũi không miệng sống lẫm lũi một mình khiến ai nấy không cầm nổi nước mắt.