Kỳ lạ cụ bà không mắt, không mũi, không miệng ở Thái Bình

Thương cụ quá. Ae ở Thái Bình có biết trường hợp của cụ không vậy?

Kỳ lạ cụ bà không mắt, không mũi, không miệng ở Thái Bình ảnh

Kỳ lạ cụ bà không mắt, không mũi, không miệng ở Thái Bình

Hình ảnh cụ bà mù hai mắt, không mũi không miệng sống lẫm lũi một mình khiến ai nấy không cầm nổi nước mắt.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam mo a di da phat

Nghiệp phải trả thật quá khủng khiếp, cầu mong cho chúng sinh trên khắp thế gian này đều hành thiện tích đức, hướng về phật pháp để tránh phải trả nghiệp lực như vậy. A di đà phật