Kỳ lạ ông sư tự chặt cánh tay mình, và cánh tay đó 40 năm không phân hủy

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

A Di Đà Phật

Diệu Hiền bà xem nhé