Người Người Tu với Phật Hình. Mấy Ai Tu Với Phật Mình Bên Trong. Hơn Thua Mà

Người Người Tu với Phật Hình.
Mấy Ai Tu Với Phật Mình Bên Trong.
Hơn Thua Màu Áo Nâu Sòng.
So đo Chay Mặn đo Lòng Từ Bi.

Hỡi Người Phật Tử. Muôn Phương.
Tu Là Phật Tánh Theo Gương Phát Đà.
Chuyển Dần Những Tánh Sấu Xa.
Sống Cho Ngay Thẳng Thật Thà Hiền Lương.

Chuyện Đời Việc Đạo Một Đường.
Vốn Là Không Ác Hãy Thường Nghĩ Suy.
Người Tu Buông Bỏ Sân Si.
Quay Về Bổn Tánh. Từ Bi Thiện Lành.

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát…

Người Người Tu với Phật Hình. Mấy Ai Tu Với Phật Mình Bên Trong. Hơn Thua Mà ảnh

10 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Các ôg ơi. chuyện tâm linh. nhờ các ông. bố tôi ngày xưa thì ko sao.nhưng mấy năm nay lại đi xem bài cho người ta. xong bị hành. xong hỏi ông kêu là thần bài phù hộ. tộc camphuchia dạy câu thần chú. ai biết cách gở ko. Thiên cơ là ko đc tiết lộ. xem cho người ta nói ra ko biết đúng hay sai là đụng vào phép trời rồi.

Nam mô a di đà phật
Nam mô dai bi quan thế âm bồ tát
Nam mô a di đà phật

A di đà phật

Nam mô a di đà phật

A di đa phat

A di da phat

Nam mô a di đà phật

A di Đà phật

Nam mô A di dà phât

Nam mô adidaphat