5 ĐIỀU PHẢI GHI NHỚ NGAY DÙ CHO CHÚNG TA Ở ĐÂU? LÀ AI? VÀ KHI CHÚNG TA ĐANG CÒN

5 ĐIỀU PHẢI GHI NHỚ NGAY DÙ CHO CHÚNG TA Ở ĐÂU? LÀ AI? VÀ KHI CHÚNG TA ĐANG CÒN TRẺ ???
1. 🌹 "Vắng mợ chợ vẫn đông", dù tài giỏi xinh đẹp thế nào cũng tuyệt đối Không Được tự cho là mình hay. Luôn có người xuất sắc hơn mình về mọi mặt, nên biết khiêm tốn, liêm chính!
2. 🌹🌹Phải giữ chữ tín, nói được làm được, không làm được thì có chết cũng không hứa. Mất chữ tín là mất hết!
3. 🌹🌹🌹 Có vấn đề, là có cách giải quyết. Không có bất cứ vấn đề nào được cho là không giải quyết được cả. Một là sửa nó, hai là đập bỏ. Cách 1 – lúc nào cũng cần nhiều trí thông minh hơn.
4.🌹🌹🌹🌹 Xử trí công việc phải toàn vẹn trên 2 mặt tình và lý. 2 điều cần phải được đặt ngang nhau. Như thế sẽ không ai trách mình được. Mình sau này cũng không quay lại trách mình được.
5. 🌹🌹🌹🌹🌹Thế gian này thật sự có thượng đế. Cứ cố gắng, trời sẽ không phụ. Đi đường thẳng không được thì vòng qua đá tảng và đừng dẫm lên bất kì ai.
ST