Có đường vân này ở lòng bàn tay, cuộc sống luôn đuề huề, viên mãn