Ghê rợn quá (Phần cuối) MA CÀ RỒNG DÂN TỘC – truyện “CHỊ DÂU TÔI LÀ MA CÀ RỒNG”

Ghê rợn quá

(Phần cuối) MA CÀ RỒNG DÂN TỘC – truyện “CHỊ DÂU TÔI LÀ MA CÀ RỒNG”

CẢNH BÁO: Truyện không dành cho người yếu tim

Năm tôi được 19 tuổi , tôi đã theo chồng về làm dâu tại 1 làng hẻo lánh thuộc tỉnh Sơn La. Những hôm đầu về làm dâu ai gặp tôi cũng bắt chuyện và hỏi thăm chủ yếu tôi là người làng nào…

Khác
Ghê rợn quá
(Phần cuối) MA CÀ RỒNG DÂN TỘC - truyện "CHỊ DÂU TÔI LÀ MA CÀ RỒNG" ảnh

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments