Nhờ sống nhân đức, hiền hậu những nàng giáp sau sẽ hưởng phúc trời cho, cả đời sang giàu

Con giáp ở hiền gặp lành

Nhờ sống nhân đức, hiền hậu những nàng giáp sau sẽ hưởng phúc trời cho, cả đời sang giàu

Vốn là người hiền lành, lương thiện lại chẳng bao giờ tranh quyền đoạt lợi với ai, những con giáp sau sẽ tha hồ hưởng lộc, phúc đức đầy nhà, cả đời bình yên.

Gửi bình luận