Hiện tượng “ma đưa đường quỷ dẫn lối” được giải thích theo những kiến thức khoa

Hiện tượng “ma đưa đường quỷ dẫn lối” được giải thích theo những kiến thức khoa học đã hoàn toàn hợp lý? Đó chỉ là một ví dụ điển hình để có thể giải thích được, cùng đọc bài viết xem các mem có cùng ý kiến với ad k.
http://2sao.vn/hien-tuong-quy-dan-duong-ma-dua-loi-ma-ong-cha-hay-nhac-la-gi-n-88446.html