Jack Ma nói về lý do vì sao người ta không phát triển: – Được miễn phí thì sợ n

Jack Ma nói về lý do vì sao người ta không phát triển:
– Được miễn phí thì sợ người ta lừa.
– Đầu tư ít vốn thì sợ không kiếm được nhiều.
– Đầu tư nhiều thì sợ mất vốn.
– Đối nghề mới thì sợ ko biết làm.
– Làm nghề cũ thì sợ vất vả.
– Có cơ hội mới thì không tự tin.
– Mở cửa hiệu thì sợ thất bại.
– Làm chuyên ngành thì sợ ko năng lực.
Cái gì cũng sợ rồi suốt ngày lướt web bấm bấm, chọc chọc, vuốt vuốt rồi chỉ nghe mấy đứa bạn cùng cảnh ngộ góp ý thì thành công sao đây? Toàn làm những việc không liên quan đến thành công thì hãy nói với tôi xem bạn có thể làm gì?
Tâm động không bằng Hành động – Nghĩ đến không bằng Làm được.
Rất nhiều người thất bại bởi cái gì cũng SỢ.
Phương pháp duy nhất là hành động, mà chỉ có dấn thân mới tạo ra kết quả.

-ST-