Chào ngày mới, chào tuần mới, mỗi ngày là một cuộc đời thu nhỏ, đừng sống một ng

Chào ngày mới, chào tuần mới, mỗi ngày là một cuộc đời thu nhỏ, đừng sống một ngày và lặp lại vài mươi năm mà ở đó ko có nỗi nụ cười bạn nhé