Chuyện “CÓ CON VỚI MA” có thật ở Hải Phòng @@ (Vướng duyên âm, có con với ma….

Chuyện “CÓ CON VỚI MA” có thật ở Hải Phòng @@

(Vướng duyên âm, có con với ma….đọc mà ớn lạnh người)

“CÓ CON VỚI MA” câu truyện có thật ở HẢI PHÒNG nhé!!!

Tôi tên A quê ở Thuỷ nguyên- Hải phòng năm 2014 tôi là sinh viên năm cuối của đh y ngành cử nhân điều dưỡng.
Là sinh viên năm cuối tôi phải đi thực tập ở Bv đa khoa X.
Nhóm tôi có 12…

Khác