Một góc nhìn mới và khoa học về thánh Hoàng Bẩy ÔNG HOÀNG BẨY là ai mà cả nước c

Một góc nhìn mới và khoa học về thánh Hoàng Bẩy

ÔNG HOÀNG BẨY là ai mà cả nước cúng?

Ông Hoàng Bẩy với ngôi đền có tên Bảo Hà quả là nổi danh thiên hạ, quanh năm người người rùng rùng khắp nơi kéo đến, dù mãi tít Lào Cai thậm xa.

Tò mò, nên mình cũng bỏ thời gian tìm hiểu, xem ông Hoàng Bẩy là ông nào, mà nổi danh khủng khiếp như vậy. Đến nỗi,…

Khác