Tu là Gì? Tu là gì ??? -Tu không phải là hàng ngày up facebook mấy câu trích

Tu là Gì?

Tu là gì ???
-Tu không phải là hàng ngày up facebook mấy câu trích dẫn thâm sâu của giáo lý nhà Phật .
-Tu không phải là để ảnh cover hình bồ tát chùa chiền .
-Tu càng phải đổi tên phụ facebook thành ” tuỳ duyên , vô thường hay hoa rơi cửa phật ” .
Tu đơn giản là :
– Mỗi sáng thức giậy thấy…

Khác

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Nam mô a di đa phât
Nam mô a di đa phât
Nam mô a di đa phât

Ad cho xin coppy

Bức tượng Phật đẹp quá ạh

Tu tâm dưỡng tính.